דבר ראש העירייה

נתיבות נהנית מיתרון יחסי משמעותי על רקע היותה עיר מגורים מעודפת לצעירים, אשר עוד לפני הסכמי הגג, נחשבת לאחת הערים הבודדות בנגב שרושמת מאזן הגירה חיובי של למעלה מ-5% בשנה ותשואות הנדל"ן בה נחשבות לטובות ביותר ביחס לערי הנגב ובכלל.

כדי להגיע להסכם הטוב ביותר עבור העיר, ניהלנו משא ומתן עיקש שנשא פרי ושניתן לראות בסכומים ובהיקף המשאבים חסר התקדים שגייסנו לעיר. האתגרים שניצבים בפתחנו הם לא פשוטים, אך אנחנו נחושים להמשיך לצעוד בנתיב הזה של בניין והתחדשות אל מול הכורח לשמור על הקיים ולחדש את הישן.
יש לנו לא מעט ניסיון בפיתוח שכונות חדשות בכוחות עצמנו תוך הבטחת איכות ביצוע, עמידה בלוח זמנים מוקפד, פישוט הליכי ביורוקרטיה והסרת חסמים, הבאים לידי ביטוי גם בהסכם.

אתגרי הבינוי בהיקפים חסרי תקדים הגלומים בהסכם הגג, מחייבים אותנו לבחינה והערכה מחודשת אל מול הביצוע והצרכים של התושבים. לפיכך אנו נעצור כל שנתיים, נבטי לאחור ונכלכל את צעדינו בהתאם לצורכי הזמן המתהווים.

אנחנו נחושים להמשיך לפתח כאן חיי חברה וקהילה טובים. המבטיחים שמירה על הצביון של העיר כעיר מאוחדת, המשותתת על ערכים של סובלנות וערבות הדדית.
אנחנו מחוייבים לביצור חוסנה הכלכלי והבטחוני של העיר ולהעצמת החוסן החברתי של התושבים ונמשיך לשמור על חיי שגרה ערים ותוססים גם בעתות חרום.

נתיבות מאז ומעולם לקחה אחריות על עתידה ועשתה כברת דרך לפיתוח חיי קהילה וחברה, לקידום חיי המסחר והתעשייה, לפיתוח שירותי תרבות, פנאי וספורט ומעל לכל לקידום מערכת החינוך ולהעצמת צעירים להגשמה ולהצלחה.

אין לנו דרך אחרת, אלא להביט אל העתיד מתוך תקווה להמשך בניינה וחיזוקה של נתיבות ולהפיכתה לעיר מובילה במרחב, המקרינה על כל תושבי האזור.

בהצלחה רבה,

יחיאל זוהר
ראש העיר