סרטונים

דברי רה"מ נתניהו בטקס חתימה על הסכם גג בנתיבות
נתיבות – הסכם גג