פיתוח כללי

בנתיבות נחתם הסכם גג בין העירייה לבין ממשלת ישראל. במסגרתו יושקעו משאבים ותקציבים חסרי תקדים למימוש חזון העיר והפיתוח האורבני והקהילתי. במסגרת ההסכם ייבנו חמש שכונות חדשות ובהן למעלה מ 13,000- יחידות דיור חדשות לצד מבני חינוך, מוסדות ציבור ומרכזי מסחר ותעסוקה רבים.

הסכם הגג בנתיבות הביא לבשורה בדמות 4.7 מיליארד ₪ אשר יושקעו בתשתיות צמודות בשכונות, תשתיות עירוניות, מוסדות ציבור ושדרוג שכונות ותיקות.
באמצעות השקעות אלו תחזק נתיבות את מעמדה כעיר מחוז מרכזית בנגב המערבי.

תכנון וביצוע פיתוחן של שכונות חדשות, בתקציב מצטבר של יותר
מ 1.5- מיליארד ₪.

ביצוע תשתיות על עירוניות, בהיקף של 600 מיליון ₪.

שיפור והרחבת התשתיות הצמודות ופיתוח התשתיות הקיימות בשכונות הוותיקות, בהיקף של כ-270 מיליון ₪.

בניית מוסדות ציבור ברחבי העיר בהיקף של 260 מיליון ₪.

בניית מוסדות חינוך, בהיקף של כ-750 מיליון ₪.

פיתוח וקידום פרויקטים של תחבורה עירונית, בהיקף של כ-215 מיליון ₪.